Z czego składa się nawierzchnia drogowa?

Warto zapoznać się ze szczegółową specyfikacją nawierzchni drogowej, aby wiedzieć z czego składa się dana droga i jakie muszą zostać użyte materiały, aby spełniała ona wszelkie wymogi prawne oraz normy unijne. Odkąd bowiem jesteśmy członkami Unii Europejskiej, z pewnością musimy liczyć się z przepisami nałożonymi na nasze państwo odgórnie, a co najważniejsze wszystkie inwestycje muszą być zgodne z podanymi przepisami i normami.

Poszczególne etapy budowy

Jak odbywa się budowa dróg konin? Z czego składa się każdy etap i jakie materiały potrzebne są do użycia? Wiele pytań nasuwa się, szczególnie osobom które w tematyce budowlanej nie są obeznani, a interesuje ich konstrukcja nowych nawierzchni. Każda jezdnia, czyli nawierzchnia drogowa jest zbudowana z odpowiedniej ilości warstw, przy czym żadnej z nich nie można pominąć.construction-worker-concrete-hummer-vibrator-38600

Pierwszą i kluczową warstwą jest samo dno wykopu, które musi zostać wykonane zgodnie z zagospodarowaniem przestrzennym i na właściwą głębokość. Zaraz po wykopie dna, powstają poszczególne warstwy nawierzchniowe, które chronią drogę przed jej uszkodzeniem bądź obciążeniem. Pierwszą z nich jest warstwa mrozoodporna, jak sama nazwa wskazuje, warstwa ta jest odpowiedzialna za zapobieganie wysadzaniu dróg, dlatego tak istotne jest zastosowanie właściwych materiałów o właściwościach mrozoodpornych. Po zakończeniu tej warstwy powinna powstać również skorupa cementowa, która bezpośrednio stanowi całość z warstwą mrozoodporną.

Budownictwo drogowe konin jest dość skompilowanym procesem, jednak poznawanie wszystkich zasad i warstw z jakich zbudowana jest każda droga, nieco przybliża nas do zrozumienia tematyki budowlanej. Warto zatem wspomnieć również o podbudowie zasadniczej, będącej kolejną warstwą drogi. Jest ona zrobiona również z cementu i stanowi postument całkowitej konstrukcji nawierzchniowej. Powoli zbliżamy się do warstw zewnętrznych, albowiem kolejną z nich jest tak zwana podbudowa asfaltowa, z racji zastosowania takiego pojęcia, większość czytelników będzie wiedziała o czym mowa. To jeszcze nie jest główny asfalt, na razie jest to podbudowa z masy mineralno-bitumicznej, a dzięki niej zachowana jest właściwa nośność pojazdów.

Kolejnym pokryciem drogi jest tak zwana warstwa wiążąca. Jest ona wykonana z betonu asfaltowego, a jej główną funkcją jest przeniesienie naprężenia, w chwili kiedy zachodzi obciążenie nawierzchni do poniższych warstw. Warstwą wierzchnią jest warstwa ścieralna, dzięki której powierzchnia drogi zyskuje wszystkie funkcji powierzchniowe. Ta powierzchnia jest jedną z istotniejszych warstw, od niej jest uzależniona przyczepność pojazdów, bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po drogach.excavators-construction-site-build-162515

Jak widzimy firma drogowa konin ( trans-spili.com) podejmująca się zadania wybudowania określonej drogi od podstaw, ma przed sobą nie lada wyzwanie. Nie jest to łatwa praca, głównie ze względu na duże powierzchnie budowlane oraz zastosowanie właściwych pod względem jakości materiałów. Tak wyglądają poszczególne etapy budownictwa drogowego w Koninie, tak wygląda budowa dróg w każdym mieście i w każdej małej miejscowości.

Oprócz pilnowania poszczególnych etapów budowy, ważne jest również zastosowanie właściwych materiałów, które dostępne są na składach budowlanych. Tutaj dla firm drogowych konin liczy się oczywiście cena kruszywa czy piachu, aby inwestycja z jednej strony była najtańsza, a sam inwestor mógł wyciągnąć odpowiednio wysokie zyski. Warto pamiętać, że w tym przypadku najistotniejsza jest wysoka jakość produktu, aby ukończona nawierzchni długo służyła kierowcom i spełniała wszelkie normy prawne narzucone przez Unie Europejską.